Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội người mù Kim Bảng tổng kết công tác hội năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Hội người mù Kim Bảng tổng kết công tác hội năm 2023

          Ngày 7/12/2023 Hội người mù Kim Bảng tổng kết công tác hội năm 2023.

         Năm 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh hội, các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên trong toàn huyện. Hội người mù huyện Kim Bảng đã hoàn thành tốt các  nhiệm vụ trọng tâm công tác hội. Trong năm Hội thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân để kịp thời thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên về vật chất lẫn tinh thần nhất là trong các dịp Lễ, Tết. Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 100 xuất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 30 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp thể BHYT cho 100% hội viên. Các hoạt động tuyên truyền văn hóa, phổ biến kiến thức cũng được huyện Hội duy trì đều đặn nhằm mục đích vận động hội viên thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Chủ tịch hội người mù Kim Bảng triển khai công tác hội năm 2024.jpg

Chủ tịch hội người mù Kim Bảng triển khai công tác hội năm 2024

           Năm 2024, Hội người mù Kim Bảng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng củng cố tổ chức hội vững mạnh; Tăng cường hơn nữa công tác tập hợp, động viên người khiếm thị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM". Đồng thời tích cực tham gia vào các phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động; tạo điều kiện cho hội viên khó khăn vay vốn, tạo việc làm ổn định cuộc sống.