Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nông dân Kim Bảng bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Hội nông dân Kim Bảng bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021

                Ngày 18/3/2021, tại nhà văn hóa xã Nhật Tân, Hội nông dân huyện Kim Bảng  phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2021.

ĐC Tống Văn Tam - Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh  truyền đạt nghiệp vụ công  tác hội.jpg

Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt các nội dung tập huấn cho hội viên nông dân

             Tham gia lớp tập huấn có gần 300 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ hội cơ sở. Trong thời gian 02 ngày (18-19/3/2021) các học viên được báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện truyền đạt các nội dung về Quan hệ Mỹ - Trung Quốc và cách ứng xử của Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Nội dung và các giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; Nội quy và các giải pháp Hội nông dân Việt Nam tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; Công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Hội cấp cơ sở. Ngoài ra các học viên còn được tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp kỹ năng cơ bản phòng, chống dịch Covid-19; Tuyên truyền phổ biến các chính sách của Chính phủ tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Biện pháp ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; Tập huấn tuyên truyền phổ biến luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Một số nghiệp vụ công tác của Hội nông dân cơ sở và hướng dẫn một số vấn đề về Quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân tại hội nông dân cấp xã; Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay vốn Quỹ hỗ trợ nông dân...

​           Thông qua bồi dưỡng,  tập huấn  nghiệp vụ  nhằm nâng cao  nhận thức  về lý luận chính trị, trang bị cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở  kiến thức cơ bản  về nghiệp vụ công tác hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình hiện nay. Đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức hội trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị xã trước năm 2025./. 


Đài Kim Bảng