Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng

          Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Kim Bảng vừa phối hợp với UBND xã Nhật Tựu và UBND xã Liên Sơn tổ chức hội nghị họp dân triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án sửa chữa đường ĐT 498 B và dự án nâng cấp gia cố tăng khả năng thoát lũ chống sạt lở tuyến kè Đồng sơn xã Liên Sơn

Hop dan nhật tựu.jpg

​Nhân dân xã Nhật Tựu dự họp triển khai công tác GPMB

           Dự án sửa chữa đường ĐT 498 B tại xã Nhật Tựu có hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích 787m2. Dự án nâng cấp gia cố tăng khả năng thoát lũ chống sạt lở tuyến kè Đồng Sơn xã Liên Sơn có diện tích thu hồi là hơn 5000 m2.  Sau khi nghe quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện  về chủ trương thu hồi  đất, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch. Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách  bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Các hộ dân của 2 xã đều đồng tình ủng  hộ chủ trương thu hồi đất của Nhà nước, đồng thời ý kiến, kiến nghị về giá đền bù, công tác bồi thường hỗ trợ, chi trả. Đại diện các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của huyện, của các xã đã giải đáp và trả lời ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Sau hội nghị Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Nhật Tựu,  Liên Sơn tiếp tục quy trình giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. /. 


Đài Kim Bảng