Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HTXNN Văn Xá tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
HTXNN Văn Xá tập trung chăm sóc, bảo vệ lúa và cây màu vụ xuân.
            Do chăm sóc, bảo vệ đúng quy trình kỹ thuật, nên hiện nay 315 ha lúa và gần 30 ha cây màu vụ xuân của HTXNN xã Văn Xá (Kim Bảng) đều sinh trưởng phát triển tốt. Trong đó diện lúa đang trong giai  đoạn kết thúc đẻ nhánh – phân hóa đòng. Cây dưa, cà chua đang cho thu hoạch rộ. Tính đến ngày 1/4 bà con xã viên  đã  thu hái được hơn 300 tấn dưa bao tử xuất khẩu, 1 tấn cà chua xuất khẩu. Công ty Xuất nhập khẩu Hải Dương và Hội Vũ thu mua với giá bình quân trên 5000đ/kg.. Qua kiểm tra theo dõi của cán bộ khuyến nông, tình hình sâu bệnh trên lúa và cây màu phát sinh phát triển ở mức độ bình thường. HTX đang chỉ đạo bà con xã viên bón thúc kali cho diện tích lúa. Đồng thời  chỉ đạo tổ bảo vệ thực vật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng theo dõi sự phát sinh phát triển của sâu bệnh hướng dẫn bà con xã viên phun trừ kịp thời theo nguyên tắc 4 đúng đảm bảo an toàn hiệu quả. Tổ dịch vụ thủy nông điều tiết nước hợp lý, các tổ diệt chuột tập trung đánh bắt bằng các biện pháp, hạn chế nạn chuột cắn hại lúa và cây màu vụ xuân./.​
Đài Kim Bảng