Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với nhân viên quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại các xã, thị trấn trên ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến,hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với nhân viên quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với nhân viên quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng​
Xem chi tiết 228.pdf

UBND huyện