Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Kim Bảng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhân huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện Kim Bảng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhân huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV

            Sáng 14/11, Huyện uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ huyện Kim Bảng long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhân huyện đạt tiêu chí đô thị loại IV.

           Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hoàng Trung – Phó Cục trưởng Cục phát triển đô thị (Bộ xây dựng); Nguyễn Anh Chức, uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; về phía huyện Kim Bảng có đồng chí Phạm Hồng Sơn – TUV – BTHU- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Phó BTTT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Thăng – PBT - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong TTHĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện; các ban ngành đoàn thể huyện

lê công bô quyêt đinh công nhân đô thi kim bang đat tiêu chi đô thi loai 4.jpg

Quang cảnh buổi lễ 

              Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, sự đồng thuận, nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong huyện, Kim Bảng đã đạt được những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao (giai đoạn 2020-2022 tăng trưởng bình quân đạt trên 14,84%/năm), GRDP đầu người năm 2022 đạt 67,10 triệu đồng/người/năm. Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quản lý tăng cao. Công tác giải phóng mặt bằng, thúc đẩy hỗ trợ thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Diện mạo, vị thế và hình ảnh của huyện Kim Bảng đổi thay tích cực, tạo được sự bứt phá về cơ sở hạ tầng giao thông, văn hoá – xã hội, hạ tầng dịch vụ và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp... Phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển sôi động. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư khá đồng bộ, hiện đại, có các yếu tố cấu thành một thị xã trong năm tới. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH. Năm 2020 và năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương độc lập hạng Nhất.

           Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chúc mừng những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Bảng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Sự kiện huyện Kim Bảng được công nhận đạt đô thị loại IV là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển đi lên của Kim Bảng; huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng huyện trở thành thị xã. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội, để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi các quy hoạch. Xây dựng phương án điều chỉnh địa giới hành chính để đô thị Kim Bảng phát triển có chất lượng theo yêu cầu của Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thu hút đầu tư, phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tổ chức đầu tư phát triển đô thị Kim Bảng theo quy hoạch chung, Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đã được phê duyệt ... cụ thể hoá các giải pháp để hoàn thiện khắc phục các tiêu chuẩn còn thiếu, còn yếu, nâng cao chất lượng đô thị. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng KT-XH. Quan tâm đầu tư nhà ở, nhà ở cho công nhân; thu hút tăng trưởng dân số đô thị; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển KT-XH của địa phương. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền đô thị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, nâng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

lê công bô quyêt đinh công nhân đô thi kim bang đat tiêu chi đô thi loai 4 - lđ huyên kim bang nhân quyêt đinh tai buôi lê.jpg

​Đồng chí Lê Hoàng Trung – Phó Cục trưởng Cục phát triển đô thị (Bộ xây dựng) trao Quyết định công nhận đô thị loại IV cho huyện Kim Bảng  

           Để huyện Kim Bảng sớm hoàn thành các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa và chưa đạt điểm của đô thị loại IV, tạo tiền đề trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2025, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với huyện Kim Bảng, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh rà soát, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;  tăng cường hoạt động dịch vụ - thương mại; quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị gắn với phát triển bền vững.  Tại hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Trung – Phó Cục trưởng Cục phát triển đô thị (Bộ xây dựng) đã trao quyết định công nhận huyện Kim Bảng đạt tiêu chí đô thị loại IV./. ​