Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án số 06

         Chiều ngày 05/4/2023, UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện  Đề án số 06/CP; triển khai  nhiệm vụ năm 2023, phát động tháng cao điểm phủ kín cấp CCCD gắn chíp và đẩy mạnh kích hoạt  tài khoản định danh điện tử.

hn 1 nam de an 06 2.JPG

Các đại biểu dự hội nghị

   Qua 01 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06), các ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện đã từng bước nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Đề án 06.  Nổi bật như: tổ công tác  Đề án 06 cấp xã được thành lập, kiện toàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các  nhiệm vụ của đề án.  Đã triển khai thực hiện các mô hình điểm về nhiệm vụ của đề án.  Huyện đã thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của huyện với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 18/18 xã,thị trấn cán bộ một cửa và các bộ phận liên quan đã thực hiện thành thạo 02 dịch vụ công liên thông về “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng". Duy trì thường xuyên việc thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư, thu nhận hồ sơ CCCD  cho đối tượng đủ điều kiện cấp, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; thực hiện số hoá hồ sơ cư trú; cấp tài khoản an sinh xã hội để chi trả phụ cấp các đối tượng qua tài khoản; kiểm tra, tích hợp số hoá dữ liệu đất đai; thực hiện số hoá dữ liệu hộ tịch; triển khai sử dụng thẻ CCCD trong khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT đều đã cơ bản được triển khai thực hiện. Tính đến ngày 30/3, huyện Kim bảng được trang cấp 21 máy đọc mã QR code phục vụ cho việc  khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD gắn chíp. 19/19 cơ sở khám chữa bệnh  trên địa bàn tiếp nhận  công dân sử dụng CCCD để đi khám, chữa bệnh. Số thẻ BHYT đã đồng bộ với CSDLQG về DC là 88.560 người đạt 82%. Từ đầu tháng 3/2023, đã thực hiện lắp đặt 02 máy quét QR trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trên ứng dụng VneID tại khu du lịch Tam Chúc, Thị trấn Ba Sao để phục vụ việc bảo đảm an ninh trật tự, tuyên truyền sâu rộng về tính năng tác dụng của thẻ CCCD  và ứng dụng VneID góp phần để phục vụ thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT và phòng ngừa các loại tội phạm. Đến nay toàn huyện đã cấp trên 109 nghìn thẻ CCCD, đạt  trên 98,63 %; thu nhận định danh điện tử 62.612 trường hợp; Tính đến hết tháng 3/2023, Kim Bảng có xã Hoàng Tây, xã Nhật Tân và Thị Trấn Ba Sao phủ kín CCCD, đặc biệt xã Hoàng Tây là một trong ba xã của tỉnh, một  trong 6 xã trên cả nước phủ kín cấp CCCD trên địa bàn.

hn 1 nam de an 06 5.JPG

hn 1 nam de an 06 4.jpg

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị 

        Tại hội nghị, UBND huyện Kim Bảng đã triển khai Kế hoạch số 56/ KH – UBND  về thực hiện các nhiệm vụ Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn năm 2023; phát động tháng cao điểm phủ kín CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung: đẩy nhanh tiến độ phủ kín CCCD gắn chíp trước ngày 30/4/2023 và đẩy nhanh cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền về Đề án 06 đến nhân dân trên địa bàn với các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng của từng cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Đề án 06. Duy trì thường xuyên công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống". Triển khai thực hiện các mô hình điểm dịch vụ công. Quyết liệt chỉ đạo đồng bộ từ huyện đến cơ sở, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt alf vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành  trong chỉ đạo,cụ thể hóa các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương…

hn 1 nam de an 06 7.JPG

Các đơn vị ký cam kết 

          Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo một số địa phương đã ký cam kết phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc tháng cao điểm phủ kín cấp CCCD gắn chíp, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2023. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen và tặng quà cho tập thể Công an xã Hoàng Tây vì có thành tích xuất sắc trong công tác cấp và quản lý CCCD. Nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Kim Bảng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 06./.