Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về công tác quốc phòng giai đoạn 2015-2020.

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về công tác quốc phòng giai đoạn 2015-2020.

            Ngày 13/10/2020, Huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết các đề án về công tác quốc phòng giai đoạn 2015-2020 của UBND tỉnh Hà Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết 4 đề án về công tác quốc phòng ở Kim Bảng.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

          Thực hiện các đề án của UBND tỉnh về công tác Quốc phòng giai đoạn 2015-2020 gồm:  Đề án số 23 về “ Thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016 -2020"; Đề án  số 27 về “ Diễn tập KVPT tỉnh giai đoạn 2016 – 2020"; Đề án 1123 về “ Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV giai đoạn 2016 -2021"; Đề án 12 về “ Củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động của lực lượng Quân báo trinh sát, Quân báo nhân dân giai đoạn 2015- 2020". 5 năm qua, huyện Kim Bảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, hoàn thành cơ bản các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, trong đó có những đề án hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. 5 năm qua, huyện đã đầu tư trên 9 tỷ đồng  xây dựng và hoàn thành đường cơ động vào căn cứ chiến đấu huyện kết hợp đường dân sinh, đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xây dựng đường hầm chỉ huy trong căn cứ chiến đấu dự kiến khoảng 27 tỷ đồng. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 18 xã, thị trấn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, trong đó diễn tập cụm xã làm điểm của tỉnh.  Đến nay toàn huyện có 32 cơ sở dân quân tự vệ, 100% tổ dân phố có lực lượng DQTV tại chỗ. Công tác xây dựng lực lượng, tập huấn, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng DQTV đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác xây dựng lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện theo đúng quy định đạt chất lượng tốt... Qua việc thực hiện các đề án về công tác quốc phòng của UBND tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trongxaay dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Các tiềm lực về xây dựng khu vực phòng thủ được bảo đảm, chất lượng ngày càng cao; trình độ, khả năng, chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng cao, trình độ, khả năng, chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng.jpg

Các tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng

          Tại hội nghị các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện tốt các đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng thời gian tới. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước  về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Lãnh đạo chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận  quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng địa phương.  Trước tổ chức rà soát, tập trung khắc phục những công việc còn chậm, đọng trong tháng 9 và quý 3 năm 2020; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tổ chức rút kinh nghiệm công  tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, triển khai các bước quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật. Duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai của lực lượng vũ trang. Tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019.

           Nhân dịp này có 5 tập thể 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án về công tác quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020 được UBND huyện Kim Bảng tuyên dương khen thưởng./.


Đài Kim Bảng