Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Kim Bảng tỷ lệ bao phủ Vắcxin phòng Covid -19 đạt gần 96%

Tin tức - Sự kiện Phòng chống dịch COVID - 19  
Huyện Kim Bảng tỷ lệ bao phủ Vắcxin phòng Covid -19 đạt gần 96%
           Đến ngày 29/10/2021, huyện Kim Bảng đã tiêm được gần 88.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhân dân, đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin trên địa bàn sấp sỉ 96%. Trong đó có hơn 38.000 liều tiêm mũi 2. Các xã có tỷ lệ bao phủ vắc xin đạt cao như xã Văn Xá đạt 97,4%, Lê Hồ đạt 97,3%, Thị Trấn Quế 96,4%, Ngọc Sơn 96,1%. Để quá trình tiêm  phòng đảm bảo an toàn, đạt kết quả, ngành y tế huyện cử các y, bác sỹ đã được tập huấn chuyên môn về công tác tiêm phòng Vác xin Covid-19 trực tiếp tham gia tiêm. Bố trí khu vực tiêm khoa học, thuận tiện, đảm bảo giãn cách. Công tác khám sàng lọc tư vấn hướng dẫn tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm được thực hiện theo đúng quy định của Bộ y tế. Qua theo dõi các đối tượng tiêm trên địa bàn đều đảm bảo an toàn. Hiện nay huyện Kim Bảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm Vắcxin phòng Covid-19, tiếp tục tổ chức triển khai tiêm mũi 2 cho người dân trên diện rộng, đồng thời rà soát, lập danh sách trẻ em dưới 18 tuổi để triển khai tiêm khi có kế hoạch./.​
Đài Kim Bảng