Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng quán triệt Kết luận và Quy định của BCH Trung ương

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng quán triệt Kết luận và Quy định của BCH Trung ương

         Sáng ngày 9/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thông qua hội nghị trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến huyện và các xã, TT. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu của huyện có đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Lưu Trần Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

KIM BẢNG DỰ HN TRỰC TUYẾN.jpg

Toàn cảnh hội nghị

         Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03/KH-TW ngày 24/11/2021 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21/KL-TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Quy định số 37/QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. 

KIM BẢNG DỰ HN TRỰC TUYẾN 2.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

        Hội nghị cũng đã nghe các tham luận của các tỉnh ủy, thành ủy, tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương về các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

        Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ nắm vững những điểm mới, điểm bổ sung tại các Kết luận, Quy định của Trung ương mới ban hành từ đó vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực tiễn cơ quan, đơn vị bằng các giải pháp nhiệm vụ cụ thể. Trong đó chú trọng  tăng cường  công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phê bình và tự phê bình, Đề cao ý thức trách nhiệm nêu gương , ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, và người đứng đầu cấp ủy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật đảng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Kết luận, Quy định  đến toàn thể đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, góp phần xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh 


Đài Kim Bảng