Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng sơ kết 1 năm thực hiện các đề án, mô hình.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng sơ kết 1 năm thực hiện các đề án, mô hình.

          Ngày 2/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đề án công tác cán bộ, Chỉ thị 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông" và triển khai xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" cấp huyện.

HOI NGHI CHINH QUYỀN THÂN THIỆN.jpg

Toàn cảnh hội nghị

         Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đảm bảo có tính kế thừa; Đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ giữa huyện và xã, giữa cơ quan xây dựng đảng với các hội đoàn thể và các cơ quan quản lý nhà nước đơn vị sự nghiệp đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Quan tâm nâng cao trình độ chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về thực hiện Chỉ thị 02 của BTV Huyện ủy, các cấp, các ngành trong huyện đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông. Trong năm, UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất phục vụ 14 dự án; tiếp nhận giải quyết 186 đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; xử lý 16 trường hợp vi phạm đất đai; 66 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và giải tỏa 109/110 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông.

HOI NGHI CHINH QUYỀN THÂN THIỆN 2.jpg

Các cơ quan quản lý nhà nước ký kết quy chế phối hợp

        Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả 1 năm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" cấp xã và triển khai thực hiện xây dựng mô hình cấp huyện Trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện khẩu hiệu “5 biết", “3 thể hiện" và nụ cười công sở"; Thực hiện tốt việc cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân. Góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng bộ máy chính quyền, cởi mở thân thiện vì nhân dân phục vụ.


Đài Kim Bảng