Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022.

              Chiều ngày 28/7, Huyện ủy Kim Bảng sơ kết công tác dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

              6 tháng đầu năm 2022, Ban dân vận Huyện ủy Kim Bảng đã ban hành các kế hoạch hướng dẫn, công văn chỉ đạo thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Chỉ đạo các xã, TT tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân. Đăng ký thực hiện 95 mô hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó có 39 mô hình mới và 56 mô hình nhân rộng. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các việc mới, việc khó như: Giải phóng mặt bằng, VSMT, hoàn thiện các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phòng chống dịch Covid - 19... Công tác an ninh tôn giáo ổn định, QCDC được triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả.

ban dan van so ket 6 thang dau nam 2022.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

            6 tháng cuối năm 2022, Kim Bảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận của đảng; Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, các cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.


Trung tâm VHTT-TT huyện