Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng sơ kết đề án công tác cán bộ

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng sơ kết đề án công tác cán bộ

           Ngày 29/7, Huyện ủy Kim Bảng sơ kết 6 tháng đầu năm thực hiện đề án công tác cán bộ giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030.

           6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Kim Bảng đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. BTV huyện ủy đã tiếp nhận và điều động 6 công chức vào công tác tại khối đảng, - MTTQ và các đoàn thể. Thực hiện quy trình đưa ra khỏi quy hoạch đối với chức danh cán bộ diện BTV huyện ủy quản lý là 125 nguồn, bổ sung 64 nguồn. Tổ chức cập nhật kiến thức mới cho 139 đồng chí là cán bộ lãnh đạo quản lý chủ chốt của huyện; bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho 984 đồng chí cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Thực hiện luân chuyển 1 cán bộ về giữ chức vụ Bí thư đảng ủy xã, như vậy hiện nay có 4 cán bộ huyện luân chuyển đảm nhận chức vụ Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, TT vượt mục tiêu Đề án đã đề ra.


kim bang ld huyen phat bieu tai hoi nghi so ket 6 thang dau nam 2022 thuc hien de an cong tac can bo.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

           Phát huy kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ huyện ủy Kim Bảng tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ trẻ; Lấy chất lượng, hiệu quả công việc để đánh giá công tác cán bộ; Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ; Công tác đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; Làm tốt công tác luân chuyển cán bộ theo hướng tăng cường cán bộ về cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực phẩm chất đồng bộ, có tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Trung tâm VHTT-TT huyện