Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức học tập NQ ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức học tập NQ ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Ngày 27 và 28/3, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức thông qua 2 điểm cầu nhà Văn hóa Trung tâm huyện và hội trường Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

27-3 KIM BANG HOC TAP NGHI QUYET DH 13_Moment1.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập,​ quán triệt, triển khai ​thực hiện NQĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

          Tại điểm cầu nhà Văn hóa Trung tâm huyện dự hội nghị có đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Lưu Trần Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV huyện ủy; Các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI, Bí thư, phó Bí thư các Đảng bộ cơ quan, các đồng chí trong BTV đảng ủy xã, thị trấn, Bí thư, Phó bí thư, cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.. Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường BCHQS huyện có đồng chí Đỗ Văn Sơn, UVBTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện cùng toàn thể cán bộ, đảng viên đảng bộ quân sự huyện.

27-3 KIM BANG HOC TAP NGHI QUYET DH 13_Moment.jpg

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

           Trong thời gian 2 ngày cán bộ, đảng viên các chi, đảng bộ dự hội nghị được nghe các Đ/C Ủy viên Bộ Chính trị giới thiệu quán triệt nội dung 5 chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021- 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Sau hội nghị này, BTV huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự kiến trong 2 ngày 24 và 25/4/2021. Từ những nội dung được học tập nghiên cứu, các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tập trung thảo luận viết thu hoạch cá nhân liên hệ thực tiễn của cơ quan, đơn vị đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, đề án, kế hoạch sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực cuộc sống.


Đài Kim Bảng