Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HUYỆN ỦY KIM BẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO ĐỘI NGŨ B...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
HUYỆN ỦY KIM BẢNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO ĐỘI NGŨ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2023 – 2025

         Ngày 24/4/2023, Huyện ủy Kim Bảng phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật những kiến thức mới và nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2023 – 2025 trên địa bàn toàn huyện.

hôi nghi bôi dương ly luân chinh tri câp nhât kiên thưc mơi... cho can bô thôn, tô dân phô.jpg

Toàn cảnh hội nghị

       Hội nghị đã nghe Ban lãnh đạo Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, Ban tuyên giáo huyện uỷ truyền đạt các nội dung về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trong thời gian qua như quan điểm của Đảng về tín ngưỡng tôn giáo; những đặc điểm cơ bản tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam; tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tín ngưỡng tôn giáo trong thời gian tới. Đồng thời các đại biểu được tiếp thu các kiến thức mới về nghiệp vụ công tác đảng viên như việc kết nạp đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, phát thẻ đảng viên, khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng.

hôi nghi bôi dương ly luân chinh tri, câp nhât kiên thưc mơi... cho can bô thôn, tô dân phô- đc pho bi thư huyên uy phat biêu tai hôi nghi.jpg

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

          Thông qua các nội dung chuyên đề được truyền đạt, Hội nghị đã góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cơ sở của huyện, đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ Bí thư, phó bí thư chi bộ, tổ dân phố. Các đảng viên được nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật thêm nhiều thông tin mới bổ ích, nắm vững những nội dung cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, những chủ trương, đường lối của Đảng, nhằm tăng khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn từng địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.