Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch năm 2024.

          Ngày 01/2/2024, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; 2025- 2030, 2026-2031 (năm 2024).

kim bang thưc hiên quy trinh ra soat quy hoach can bô nhiêm ky 2025- 2030..- cac đai biêu dư hôi nghi.jpg

Các đại biểu dự hội nghị 

          Tại hội nghị các đại biểu đã nghe quán triệt một số nội dung cơ bản trong công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026-2031. Theo đó, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm tạo sự chủ động, nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài, tạo nguồn cán bộ làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý  đủ về số lượng, đảm bảo cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc quy hoạch cấp ủy phải gắn với quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý bảo đảm quy hoạch 1 người không quá 3 chức danh. Cũng tại hội nghị sau khi thông qua danh sách rà soát bổ sung, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; 2026 - 2031, các đại biểu đã tiến hành quy trình các bước, thảo luận thống nhất bỏ phiếu tín nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý đã được rà soát, bổ sung quy hoạch vào các chức danh theo quy định.

kim bang thưc hiên quy trinh ra soat quy hoach can bô nhiêm ky...- đc bi thư huyên uy phat biêu chi đao tai hôi ngh.jpg

Đ/c Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị 

           Đây là Hội nghị quan trọng về công tác cán bộ, nhằm phát huy tính công khai, dân chủ và trí tuệ tập thể trong việc lựa chọn nguồn cán bộ kế cận cho Đảng để bổ sung, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện cho nhiệm kỳ này cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo./.