Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2023.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2023.

         Ngày 22-5-2023, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát  và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2023.

hôi nghi tâp huân nghiêp vu kiêm tra giam sta va thi hanh ky luât trong đang năm 2023.jpg

Toàn cảnh hội nghị 

        Trong thời gian 01 ngày 150 đại biểu là lãnh đạo, ủy viên ủy ban kiểm tra huyện ủy, bí thư chi bộ trực thuộc huyện ủy, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở được nghe lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy truyền đạt nội dung các chuyên đề về: Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Quy trình  và công tác lập, lưu trữ hồ sơ; Kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Quy trình và công tác lập, lưu trữ hồ sơ. Nội dung tập huấn bám sát các quy định, hướng dẫn của  Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra Trung ương, văn bản mới sau Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh truyền đạt nội dung cơ bản của các chuyên đề, lãnh đạo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy  đã đi sâu phân tích và giải đáp những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Các giải pháp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

​            Qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.