Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tọa đàm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng tọa đàm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện.

           Sáng ngày 15/11/2023, Huyện ủy Kim Bảng tọa đàm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện.

          Dự và chỉ đạo tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

huyên uy kim bang toa đam nâng cao chât lương hiêu qua công tac khoa giao.. (3).jpg

​Các đại biểu dự hội nghị 

          Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã tập trung phát biểu, trao đổi, thảo luận tập trung vào các vấn đề cụ thể như: Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về lĩnh vực khoa giáo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác khoa giáo ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo thời gian qua, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo trên địa bàn huyện thời gian tới; công tác phối hợp giữa Ban tuyên giáo huyện ủy với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo và đảng ủy các xã, thị trấn trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo của địa phương. Cũng tại buổi tọa đam các đại biểu còn đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

           Qua tọa đàm nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác khoa giáo trên địa bàn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác khoa giáo từ huyện đến cơ sở; phân tích làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, tầm quan trọng  của công tác khoa giáo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời giúp đội ngũ cán bộ làm công tác khoa giáo nắm chắc hơn về yêu cầu, nhiệm vụ của công tác khoa giáo trong tình hình mới./.