Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở năm 2021

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng tổng kết công tác tôn giáo, QCDC ở cơ sở năm 2021

           Chiều 9/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở sở sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

hoi nghi tong ket thuc hien quy che dan chu va cong tac ton giao nam 2021.jpg

​Toàn cảnh hội nghị

          Năm 2021, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, theo đúng quy định của pháp luật. Các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ gương mẫu chấp hành tốt Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Tỉnh, của Trung ương phát động. Công tác dân chủ được thực hiện công khai, minh bạch. Tập trung công khai: Các dự án, các công trình đầu tư, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động đóng góp của nhân dân, biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid – 19 và các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, công khai niêm yết 168 thủ tục hành chính thuộc 15 lĩnh vực theo đúng quy định. Duy trì chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, trực tiếp đối thoại lắng nghe tâm tư nguyện vọng nhất là những vấn đề bức xúc của nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của ban giám sát đầu tư cộng đồng, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ tự quản, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Ổn định ANCT – TTATXH, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

         Năm 2022, Kim Bảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ đối với tất cả các loại hình cơ sở. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các mô hình mới, các cá nhân, tập thể điển hình trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.


Đài Kim Bảng