Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim bảng tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2023, triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim bảng tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2023, triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng năm 2024.

          Huyện ủy Kim Bảng vừa tổ chức tổng kết Giải Búa liềm vàng năm 2023, triển khai kế hoạch hưởng ứng  Giải Búa liềm vàng năm 2024.

         Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VIII năm 2023 được ban thường vụ huyện ủy, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy, đảng bộ các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát kế hoạch của tỉnh ủy. Công tác triển khai hướng ứng Giải Búa liềm vàng được tập trung thực hiện nền nếp dưới sự chỉ đạo sâu sát của thường trực huyện ủy, sự vào cuộc tích cực của  các cấp ủy, tổ chức đảng, sự phối hợp rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong huyện.  Năm 2023, ban chỉ đạo huyện đã lựa chọn được 24 bài có chất lượng gửi ban chỉ đạo tỉnh.  

kim bang tông kêt giai bua liêm vang.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị 

         Để thực hiện tốt kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024, Ban thường vụ huyện ủy Kim Bảng chỉ đạo phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia. Tập trung vào các nội dung trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị như những kết quả nổi bật, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy; những vấn đề khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định nêu gương gắn với  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…các tác phẩm tham gia giải phải được đăng tải trên các báo được Bộ thông tin truyền thông cấp phép thuộc tất cả các thể loại báo chí. Thời gian đăng tải từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/10/2024./.