Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

           Chiều ngày 8/11, Huyện ủy Kim Bảng triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021; Quán triệt triển khai Quy định của BCH Trung ương và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

hoi nghi huong dan trien khai kiem diem, danh gia chat luong dang vien nam 2021.jpg

Toàn cảnh hội nghị

         Theo đó công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân sát với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; Chỉ rõ tồn tại hạn chế và biện pháp khắc phục. Trong kiểm điểm phải thực sự dân chủ, trung thực khách quan, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; Gắn kiểm điểm phê bình, tự phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lí vi phạm. Phấn đấu hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021 xong trước ngày 28/11.

cac dai bieu du hoi nghi huong dan trien khai kiem diem, danh gia chat luong dang vien nam 2021.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

         Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt nội dung: Quy định số 37 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch 56 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính Trị về tiếp tục “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và  Kế hoạch 57  về  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" toàn khóa (2021 – 2025). Trên cơ sở đó các chi, đảng bộ triển khai thực hiện đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.


Đài Kim Bảng