Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

            Sáng 17/12, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có: Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy, ở huyện có đồng chí: Phạm Hồng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Lưu Trần Sơn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

CAC DAI BIEU DU HOI NGHI TONG KET CONG TAC XAY DUNG DANG NAM 2021.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

           Năm 2021, Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tiếp tục coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Đặc biệt, Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội đảng bộ các cấp. Mở các lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, hội viên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cán bộ theo quy định; trao huy hiệu đảng cho 380 đảng viên,  kết nạp 125 đảng viên mới, phát triển 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp trực thuộc huyện ủy, 2 chi bộ trực thuộc Đảng bộ công an và đảng bộ xã Nhật Tựu. Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Qua bình xét, phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên năm 2021 có trên 91% TCCSĐ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; Gần 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

DC BI THU TINH UY PHAT BIEU CHI DAO TAI HOI NGHI TONG KET CONG TAC XAY DUNG DANG NAM 2021.jpg

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Lê Thị Thủy phát biểu tại hội nghị

            Cùng với củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Kim bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid – 19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Kết quả 18/18 chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 95,5 triệu đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 17.610 tỷ đồng, tăng 25,6% so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước đạt 1.256,8 tỷ đồng, đạt 182,8% so với kế hoạch...; phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được chú trọng thực hiện gắn với xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường...

KHEN THUONG TAI HOI NGHI TONG KET CONG TAC XAY DUNG DANG..NAM 2021.jpg

Các tập thể, cá nhân khen thưởng tại hội nghị

​            Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả Kim Bảng đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị năm 2022, Huyện ủy Kim Bảng tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức cán bộ, KTGS, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND, thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" ở các xã, thị trấn; Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Mặt khác, Kim Bảng cần bám sát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 19 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021- 2025 và Nghị quyết số 20 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc điểm địa bàn huyện. Tập trung triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phục hồi và phát triển KT trong điều kiện bình thường mới. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa. Chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường tiếp dân, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại của nhân dân. Cùng đó, chú trọng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc bảo tồn và phát huy văn hóa của địa phương, làm tốt công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trước mắt, để chuẩn bị cho nhân dân vui Xuân, đón Tết bên cạnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển KT- XH, Kim Bảng cần đặc biệt coi trọng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời, phối hợp đảm bảo nguồn cung hàng hóa, ổn định giá cả thị trường; tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và các gia đình chính chính sách, các hộ nghèo, các trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covit- 19 bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền năm 2022 yên vui, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

           Nhân dịp này nhiều TCCSĐ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Huyện ủy Kim Bảng khen thưởng.


Đài Kim Bảng