Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Huyện ủy Kim Bảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

          Ngày 28/3, Huyện ủy Kim Bảng tổ chức sơ kết công tác xây dựng đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.

           Quý I năm 2024, Huyện ủy Kim Bảng đã ban hành 17 kết luận, 19 kế hoạch, 04 hướng dẫn, 04 chương trình hành động, 03 chương trình công tác tháng, 23 công văn và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện nghiêm công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, lãnh đạo công tác chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội. Công tác phát triển đảng viên mới, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được quan tâm chú trọng. Huyện ủy đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 124 quần chúng ưu tú, kết nạp 19 đảng viên mới; triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026; 2025-2030; 2026-2031. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, huyện ủy Kim Bảng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Một số chỉ tiêu đạt cao như: Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 6 nghìn 545 tỷ đồng, đạt 23,6% kế hoạch, tăng 11,72% so với cùng kỳ năm 2023;  Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 25,5 triệu USD, đạt 22,3% kế hoạch; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng đạt 30,6% kế hoạch tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt trên 2 nghìn 521 tỷ đồng bằng 24,31% kế hoạch năm, tăng 22,04% so với cùng kỳ năm 2023… Văn hóa- xã hội được quan tâm chú trọng, quốc phòng - an ninh giữ vững ổn định.

ĐC Phạm Hồng Sơn - UVBCH Đảng bộ Tỉnh- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ.jpg

ĐC Phạm Hồng Sơn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu giao nhiệm vụ 

              Quý II năm 2024, huyện ủy Kim Bảng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh". Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" cấp huyện và cấp xã. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành chính quyền các cấp trong quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, giải phóng mặt bằng, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu gắn với xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí..../.