Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019