Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2018

Văn bản chỉ đạo điều hành  
Kế hoạch tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2018
        Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Thú y thể giới (OIE), tính từ năm 2017 đến ngày 07/12/2018, đã có 19 quốc gia báo cáo bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, với hom 979.000 con lợn các loại buộc phải tiêu hủy; trong đó tại Trung Quốc có trên 91 ổ dịch xuất hiện tại 21 tỉnh với tổng sổ lợn phải tiêu hủy là h​ơn 630.000 con. Mặt khác, diễn biến phức tạp thời tiết, cùng với các đợt rét đậm, rét hại có thế xảy ra trên diện rộng trong thời gian tới sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống, khả năng thích nghi, sự sinh trưởng, phát triến của đàn vật nuôi; đây là thời điếm người dân tái đàn phục vụ thực phẩm cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhu cầu buôn bán, vận chuyến động vật, sản phấm động gia tăng... Vì vậy, nguy cơ các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh... phát sinh và lây lan là rất lớn, nhất là khả năng xâm nhiễm của bệnh dịch tả lợn châu Phi từ Trung Quốc vào Việt Nam.
       Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-SNN ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam về việc tổ chức thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng đề phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2018. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm có khả năng phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bảng xây dựng kế hoạch Tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đề phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đợt 3 năm 2018 như sau: