Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận của đ/c Bùi Quang Cẩm -Phó Chủ tịchUBNDtỉnhtại Hội nghịnghe báo cáo kế hoạch phát triển trường, lớp năm học ...

Tin tức - Sự kiện Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Kết luận của đ/c Bùi Quang Cẩm -Phó Chủ tịchUBNDtỉnhtại Hội nghịnghe báo cáo kế hoạch phát triển trường, lớp năm học 2019-2020; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh