Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH kiểm tra công tác cải cách hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động, việc thực hiện mô hình " Chính quyền thân t...

Văn bản chỉ đạo điều hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  
KH kiểm tra công tác cải cách hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động, việc thực hiện mô hình " Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
Xem chi tiếtKH kiểm tra công tác cải cách hành chính, tình hình tổ chức và hoạt động, việc thực hiện mô hình " Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ" và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021
UBND huyện