Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KH triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 SINOPHAM trên địa bàn huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Phòng chống dịch COVID - 19  
KH triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 SINOPHAM trên địa bàn huyện Kim Bảng
Ngày 23/9/2021. UBND huyện Kim Bảng ban hành Kế hoạch số 128/KH-UUBND về KH triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid -19 SINOPHAM trên địa bàn huyện Kim Bảng. Cổng thông tin huyện đăng tải toàn văn kế hoạch. 
Xem chi tiết tại đây128a.pdf
UBND huyện