Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự, hệ thống sổ sách công tác đảng, công tác chính trị ban chỉ huy quân sự các...

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kiểm tra nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự, hệ thống sổ sách công tác đảng, công tác chính trị ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

         Chiều ngày 3/6/2024, Ban tổ chức huyện ủy Kim Bảng phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức kiểm tra nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự, hệ thống sổ sách công tác đảng, công tác chính trị ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

kim bang kiêm tra nê nêp sinh hoat chi bô quân sư cac xa, tt.jpg

Đoàn kiểm tra sổ sách, nền nếp nếp sinh hoạt chi bộ của các chi bộ quân sự xã, thị trấn 

​          Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn; nền nếp sinh hoạt của chi bộ quân sự, hệ thống sổ sách hoạt động công tác đảng, công tác chính trị các xã, thị trấn. Cụ thể như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, huyện ủy, đảng ủy; sổ dự thảo nghị quyết, quản lý đảng viên, sinh hoạt đảng, ghi biên bản sinh hoạt chi bộ, sổ thống kê chất lượng chính trị, giáo án, sổ thống kê kết quả giáo dục chính trị, phát động thi đua…Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập chi bộ và nền nếp sinh hoạt chi bộ quân sự đối với Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện để kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự xã ngay từ khi mới thành lập. Đồng thời tiếp tục duy trì có nền nếp hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.