Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng: 100% các xã, thị trấn hoàn thành xây dựng mô hình camera an ninh

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng: 100% các xã, thị trấn hoàn thành xây dựng mô hình camera an ninh

​          Sau khi triển khai xây dựng mô hình điểm camera an ninh tại xã Hoàng Tây cuối tháng 10 năm 2020, đến nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bảng đã hoàn thành xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có hiệu quả.

Công an Thị Trấn Quế  quan sát hệ thống CAMERA AN NINH.jpg

Công an Thị Trấn Quế  quan sát hệ thống CAMERA an ninh

     Toàn huyện đã lắp đặt hơn 400 mắt camera an ninh tại các điểm, nút giao thông trọng điểm với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Kinh phí lắp đặt được huy động từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, người dân và các cơ quan trên địa bàn. Tại các tuyến, khu vực  lắp camera an ninh, tình hình an ninh trật tự có sự chuyển biến tích cực, dữ liệu camera ghi lại phục vụ tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm an minh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân tại các địa phương. Thời gian tới, công an huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể  đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có ý thức cảnh giác, bảo vệ các camera đã được lắp đặt, giám sát mô hình camera an ninh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./. 

Đài Kim Bảng