Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2024.

           Ngày 15/5/2024, Trung tâm chính trị huyện Kim Bảng tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2024.

         Sau gần 2 tuần học tập nghiên cứu, 55 học viên là đảng viên mới kết nạp của 18 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy đã hoàn thành chương trình lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 10 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, tổ chức cơ sở đảng và định hướng của người đảng viên.  Kết thúc khóa học 100% học đều đạt yêu cầu về chất lượng nội dung của các chuyên đề và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới. Trong đó có 14 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá. Có 01 tập thể và 08 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập được Trung tâm  chính trị huyện biểu dương, khen thưởng.

các cá nhân được khen thưởng.jpg

Khen thưởng cho các học viên đạt thành tích cao

            Qua khóa học với những kiến thức được  trang bị, học viên sẽ vận dụng vào công việc của mình, tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu khi hết thời gian đảng viên dự bị 100%  học viên đều được các cấp uỷ Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức./.