Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024.

           Trung tâm chính trị huyện Kim Bảng vừa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2024 cho 73 học viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

           Sau thời gian một tháng, lớp học đã hoàn thành chương trình học gồm 18 chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thông qua chương trình học đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên nắm vững những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận duy vật biện chứng và củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

lãnh đạo huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng lớp sơ cấp.jpg

Lãnh đạo Huyện ủy phát biểu tại lễ bế giảng lớp sơ cấp

            Kết thúc khóa học, 100% học viên đều đạt yêu cầu và được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 54,8%, loại khá đạt 45,2%, không có học viên xếp loại trung bình. Thông qua lớp học là cơ sở, điều kiện quan trọng để mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị chọn cử các đồng chí tham gia học tập chương trình đào tạo trình độ lý luận chính trị cao hơn trong thời gian tới, đồng thời chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Có 01 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập được Trung tâm chính trị huyện biểu dương, khen thưởng./.