Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

           Ngày 16/5/2022 UBND huyện Kim Bảng phối hợp với Sở nội vụ tỉnh, Trường chính trị tỉnh, tổ chức tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

         Trong thời gian 3 ngày từ 16-18/5/2022 trên 400 học viên là các đại biểu HĐND thuộc 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được nghe truyền đạt 6 nội dung gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thẩm tra của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

lop boi duong cho dai bieu hdnd cap xa nam 2022 (1).jpg

Toàn cảnh hội nghị

          Thông qua lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các đại biểu HĐND cấp xã  những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động, để từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn là dịp để đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.


Đài Kim Bảng