Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng: Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác hội Cựu chiến binh

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng: Bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác hội Cựu chiến binh

        Ngày 23/5/2023, Hội Cựu chiến binh Kim Bảng kết hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cựu chiến binh năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị tap huan.jpg

​Toàn cảnh hội nghị 

         Tham dự hội nghị bồi dưỡng, tập huấn, có 130 hội viên cựu chiến binh là Chủ tịch, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh và chi hội trưởng các xã, thị trấn, chủ tịch hội cựu chiến binh khối 487 đã được nghe Báo cáo viên Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Hội cựu chiến binh tỉnh, huyện truyền đạt về các nội dung như: Các vấn đề chủ yếu tại Hội nghị trung ương 4 khoá 13 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ hội Cựu chiến binh khoá 7; Thống nhất quy định về việc tham gia tổ chức tang lễ hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, từ trần; xem vi deo nghi thức phủ quân kỳ trong tang lễ hội viên; Học tập quán triệt chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Cựu chiến binh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Cũng tại hội nghị, Hội cựu chiến binh huyện Kim Bảng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

          Với thời gian 1 ngày, đội ngũ cán bộ Hội cựu chiến binh cơ sở nhận thức sâu sắc quan điểm chủ trương của Đảng, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thốngh chính trị trong tình hình hiện nay. Nắm chắc các nội dung cơ bản của các chuyên đề, cũng như các điểm mới về xây dựng tổ chức Hội cựu chiến binh các cấp, để tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương.