Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020.

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020.

           Ngày 9/11/2020 Huyện ủy Kim Bảng tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở năm 2020.

hoi nghi cap nhat kien thuc moi cho can bo co so.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

         Tại lớp tập huấn trên 300 đồng chí là cán bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản, mới về lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; những quan điểm mới của Đảng ta trong quá trình nghiên cứu lý luận. Bên cạnh đó các đồng chí còn được học tập nghiên cứu về vấn đề Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

        Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở,  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


         Tại lớp tập huấn trên 300 đồng chí là cán bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản, mới về lý luận chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; những quan điểm mới của Đảng ta trong quá trình nghiên cứu lý luận. Bên cạnh đó các đồng chí còn được học tập nghiên cứu về vấn đề Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

       Thông qua tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở,  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đài Kim Bảng