Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng đánh giá công tác phối hợp giữa công an - quân sự

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng đánh giá công tác phối hợp giữa công an - quân sự

          Ban CHQS, Công an huyện Kim Bảng và các cơ quan, đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn vừa tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ.

Hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa 2 ngành quân sự - công an huyện Kim Bảng.jpg

​          Năm 2020 hai ngành công an- quân sự huyện Kim Bảng thường xuyên, chủ động phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo đảm an ninh trật tự, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở; đảm bảo an toàn việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; bảo đảm tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng của địa phương góp phần  đảm bảo giữ vững ổn định tình hình địa bàn. Hai ngành đã duy trì nghiêm túc, hiệu quả quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhiệm vụ quốc phòng. Trong năm, hai ngành đã phối hợp trao đổi trên 200 thông tin, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho 286 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4; giáo dục truyền thống đối với 360 công dân sẵn sàng nhập ngũ; hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an; tham gia chữa cháy rừng tại Khả Phong, Ba Sao; phối hợp triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…Năm 2021 hai ngành quân sự - công an huyện Kim Bảng tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm. Phối hợp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực, củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.​


Đài Kim Bảng