Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng đẩy mạnh sản xuất vụ đông

          Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm và đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng của ngành nông nghiệp, những ngày này huyện Kim Bảng đang tập trung huy động các nhân lực xuống đồng tham gia sản xuất vụ đông vơi không khí khẩn trương, trách nhiệm.

kim bang day manh san xuat cay vu dong.jpg

​Bà con nông dân tập trung trồng cây vụ đông

            Theo kế hoạch vụ đông này huyện Kim Bảng phấn đấu trồng trên 2000ha cây màu các loại. Để thúc đẩy phong trào huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời huy động các hội đoàn thể tích cực tham gia làm vụ đông với quy mô mỗi hội đoàn thể đảm nhận 1 mô hình trồng cây vụ đông; Cung ứng đủ lượng giống, phân bón và có cơ chế hỗ trợ, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây vụ đông. Tính đến ngày 6/10/2021 toàn huyện đã trồng được 1.808 ha cây màu các loại, đạt 78 % kế hoạch;  Trong đó các hội đoàn thể và HTXNN đảm nhận trồng được 299 ha; Trồng tập trung chủ yếu là cây ngô  494 ha, cây bí xanh, bí đỏ  gần 600 ha, cây dưa 328ha, còn lại là rau đậu các loại. Các xã có tiến độ trồng cây vụ đông nhiều là Lê hồ, Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Đồng Hóa. Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các HTX nông nghiệp tích cực tham gia làm vụ đông; Chủ động khơi thông dòng chảy đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất vụ đồng. Phấn đấu trồng đạt và vượt kế hoạch vụ đông trong khung thời vụ.


Đài Kim Bảng