Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp tháng 9/2023

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp tháng 9/2023

           Chiều ngày 14/9/2023 UBND huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị giao ban khối QLNN, đơn vị sự nghiệp huyện tháng 9/2023.

hôi nghi giao ban cac cơ khôi QLNN thang 9.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

         Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023. Theo đó trong tháng 8 các đơn vị trong khối đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đã tập trung hướng dẫn các địa phương phòng trừ sâu bệnh cho lúa và cây màu; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho gia xúc, gia cầm; thực hiện nghiêm công tác thường trực phòng chống lụt bão và làm tốt công tác 4 tại chỗ. Ngoài ra các ngành chức năng còn nắm tình hình, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; quan tâm giải quyết tốt các đơn thư về đất đai, khoáng sản, môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội, tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Công tác QP-AN được giữ vững.

hôi nghi giao ban khôi QLNN thang 9.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Thăng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

           Trong tháng 9 huyện Kim Bảng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; triển khai tốt kế hoạch tiêm phòng vụ thu cho đàn gia xúc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời tiếp tục đôn đốc công tác thu ngân sách; phối hợp với các đơn vị tư vấn, sở ngành tiếp tục hoàn thiện các nội dung liên quan đến tiêu chí đô thị loại IV.