Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025

            Ngày 4/4/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng tổ chức Hội thảo chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021 - 2025.

         Trước khi vào Hội thảo các đại biểu đã được thăm quan triển lãm đồ dùng, đồ chơi; tham dự các hoạt động thực hành chăm sóc, giáo dục, vui chơi trải nghiệm của trẻ tại trường mầm non Thị trấn Quế.

kim bang hôi thao chuyên đê xây dưng trương mâm non lây tre lam trung tâm.jpg

Các đại biểu tham dự hội thảo

          Sau khi tham dự các hoạt động trải nghiệm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm trong thực hiện chuyên đề tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; đặc biệt là công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục của các nhà trường trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2021-2025.​


kim bang hôi thao chuyên đê xây dưng trương mâm non lây tre lam trung tâm- môt tiêt trai nghiêm tai trương mâm non tt quê.jpg

Một tiết học trải nghiệm tại trường Mầm non thị trấn Quế

          Hội thảo chuyên đề là dịp để cán bộ quản lý và giáo viên mầm non các trường trên địa bàn huyện Kim Bảng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ. Từ đó áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực, kích thích tính chủ động, sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.