Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng khai giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa IIInăm 2021

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng khai giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa IIInăm 2021

          Ngày 13/9/2021 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kim Bảng tổ chức khai giảng lớp đối tượng kết nạp đảng khóa III năm 2021.

le khai giang lop doi tuong ket nap dang khoa 3 nam 2021.jpg

​Các học viên dự hội nghị

           Tham gia khóa học có 70 học viên là đoàn viên, quần chúng ưu tú đến từ các  chi, đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 13 đến 17 tháng 9/2021), các học viên được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề theo giáo trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên lớp đối tượng đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biện soạn gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ngoài ra trong quá trình học tâp, học viên còn được đi nghiên cứu thực tế và được nghe  báo cáo chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Trong quá trình trình bày các bài giảng các học viên còn được nghe các giảng viên liên hệ, giới thiệu, lồng ghép với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua khóa học giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị. Xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 


Đài Kim Bảng