Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

          Sáng ngày 17/6, UBND huyện Kim Bảng  tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022.

KHAI MẠC THI VIÊN CHỨC.jpg

​Các thí sinh tham dự thi tuyển nghe phổ biến quy chế thi

          Tham dự kỳ tuyển dụng có 119 thí sinh, dự thi vào các vị trí việc làm là: Nhân viên kế toán, nhân viên văn thư, nhân viên thiết bị - thí nghiệm và giáo viên Trung học phổ thông hạng III. Để kỳ thi tuyển dụng thực hiện được nghiêm túc, đúng quy định, quy trình, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bach, UBND huyện đã thành lập Hội đồng tuyển dụng huyện, thành lập các ban: Giám sát, coi thi, chấm thi... Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, đồng thời đảm bảo tốt an ninh trật tự trong quá trình tổ chức coi thi, chấm thi. Các thí sinh dự thi chấp hành nghiêm quy chế xét tuyển, bình tĩnh, tự tin sử dụng các kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo để hoàn thành tốt bài thi đạt kết quả cao nhất. Qua đó lựa chọn được đội ngũ giáo viên cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và đội ngũ nhân viên hành chính các đơn vị trường học trên địa bàn có phẩm chất, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện./.


Đài Kim Bảng