Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4

                    ​ Ngày 25/10/2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2020.

khai mac lop boi duong kien thuc quoc phong doi tuong 4 nam 2020.jpg

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

             Tham gia lớp bồi dưỡng có 286 cán bộ, đảng viên thuộc  khối các trường học trên địa bàn. Trong thời gian 4 ngày từ 25-28/10 các học viên được tập trung nghiên cứu các chuyên đề liên quan đến công tác QP&AN như đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP, AN; công tác phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP, AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP, AN; về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được cập nhật một số nét chính về tình hình thế giới, khu vực có liên quan; một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa, xã hội và QP-AN. Trên cơ sở các kiến thức được bồi dưỡng sẽ là cơ sở để đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong các nhà trường vận dụng trong thực tiễn hoạt động tại đơn vị, địa phương, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác QP, AN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ở địa phương ngày càng vững mạnh.


Đài Kim Bảng