Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024

Tin tức - Sự kiện An ninh - Quốc phòng  
Kim Bảng khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024

            Ngày 22/1/2024, Ban CHQS huyện Kim Bảng tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2024 cho hơn 200 cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện; cán bộ ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn; cán bộ đại đội, trung đội trưởng dân quân Pháo binh, phòng không; cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng Dân quân cơ động; thôn đội trưởng; tiểu, khẩu đội trưởng và chỉ huy các đơn vị tự vệ.

ban chqs kim bang tâp huân can bô dqtv năm 2024- cac đai biêu dư tâp huân.jpg

​Các đại biểu dự tập huấn 

           Trong thời gian 07 ngày từ ngày (22 đến 30/1/2024), các cán bộ tham gia lớp tập huấn được nghe quán triệt  về Chiến lược “ diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Công tác tuyên truyền vận động nhân dân của Dân quân tự vệ tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương. Đồng thời triển khai một số nội dung về công tác quốc phòng - quân sự; công tác Đảng, công tác chính trị, pháp luật. Trong đó nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Luật dân quân tự vệ số 48/2019; Về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách mới đối với dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng; đề án “ Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo cho dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025 của UBND tỉnh, huyện; quy định về hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ… Kết thúc các nội dung tập huấn, Ban CHQS huyện Kim Bảng tổ chức kiểm tra động tác điều lệnh đội ngũ từng người không có súng bài 1 đến bài 4; kiểm tra thực hành bắn súng bài 1 bằng súng tiểu liên AK.

        Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, bổ sung, nâng cao về trình độ, năng lực làm tham mưu, trình độ tổ chức, chỉ huy  cho các đồng chí cán bộ quân sự ở cơ sở góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2024. Nâng cao trình độ huấn luyện và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương của cán bộ dân quân tự vệ./.​