Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng làm tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021

Tin tức - Sự kiện Sức khỏe - Đời sống  
Kim Bảng làm tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2021

          Xác định tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền vàsự tham gia tích cực của các ban ngành, hội, đoàn thể, công tác Dân số - KHHGĐ của huyện Kim Bảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH, ổn định ANCT – TTATXH ở địa phương.

         Hàng năm, UBND huyện đều tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân số - KHHGĐ tới cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ của các xã, thị trấn; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số - KHHGĐ; lồng ghép chương trình công tác Dân số - KHHGĐ với hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu dân số. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về công tác Dân số - KHHGĐ với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, tập trung vào 4 nhóm: Người có uy tín trong cộng đồng, người cung cấp dịch vụ, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến Pháp lệnh Dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng. Đài Phát thanh huyện, hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn thường xuyên phát tin, bài biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ. Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về mất cân bằng giới tính khi sinh cho cán bộ chuyên trách dân số, cộng tác viên dân số các xã, thị trấn. Đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số ở thôn, xóm đã thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Dân số - KHHGĐ. Hội Phụ nữ, ĐTN, Hội CCB, Hội Nông dân huyện… tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác Dân số - KHHGĐ thông qua sinh hoạt các CLB như: CLB gia đình hạnh phúc, CLB tiền hôn nhân, CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Qua đó nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của hội viên. đoàn viên và nhân dân về thực hiện KHHGĐ, dừng lại ở hai con để nuôi dạy con tốt. TTYT huyện thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật các quy định, quy trình kỹ thuật các dịch vụ KHHGĐ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ; Tổ chức có hiệu quả các đợt chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời, thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật các dịch vụ Dân số - KHHGĐ, từng bước nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ của cán bộ, nhân dân trong huyện.

IMG_1608213146580_1608604530044.jpg

​Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị triển khai các sản phẩm độc quyền bảo vệ sức khỏe

Bên cạnh đó ngành y tế đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình. Duy trì thường xuyên và tổ chức tốt truyền thông trực tiếp, sinh hoạt nhóm nhỏ tới đối tượng phụ nữ 15-49 tuổi trong độ tuổi sinh sản về CSSKSS và KHHGĐ thông qua đội ngũ cộng tác viên Dân số - KHHGĐ và Y tế thôn, tổ dân phố. Chuẩn bị kịp thời, đa dạng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng: thuốc uống tránh thai, bao cao su… tới tận các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua đội ngũ cộng tác viên Dân số -KHHGĐ. Đẩy mạnh bán tiếp thị bao cao su, thuốc uống tránh thai. Trong năm 2020, toàn huyện đã tiếp thị được 9.700 chiếc bao cao su và 7.000 vỉ thuốc tránh thai. Tỷ lệ sinh giảm 0.09%o so với cùng kỳ, Tỷ lệ sinh con thứ 3 đạt  17%. đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tỷ số giới tính khi sinh: 114.2 nam/100 nữ, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch giao. Các mô hình điển hình trên địa bàn huyện được quan tâm chú trọng. Mô hình sàng lọc trước sinh và sơ sinh đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch ở tất cả các xã, thị trấn. Hàng tháng các xã, thị trấn lồng ghép triển khai mô hình vào ngày 25 tiêm chủng tại Hội trường Trạm Y tế. Mô hình “Tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân" ở 04 xã: Lê Hồ, Văn Xá, Tân Sơn, Ngọc Sơn. Đề án “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh'' đang được tiếp tục triển khai theo kế hoạch ở tất cả các xã, thị trấn. Xây dựng và duy trì sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Đề án “Tư vấn và chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng''. Mô hình “ Phụ nữ và trẻ em gái":  Mô hình CSSKSS tại các trường THPT,THCS. Kết quả triển khai mô hình, đề án là khả quan. Các xã, thị trấn đã duy trì triển khai lồng ghép vào các ngày tiêm chủng, sinh hoạt đoàn viên thanh niên của ngày giao ban xã, thị trấn. Nhằm vận động tất cả các đối tượng tham gia và hiểu biết thêm về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

IMG_1608213146640_1608604537325.jpg

Các đại biểu dự hội nghị truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình

         Với mục tiêu phấn đấu duy trì mức sinh thay thế tập trung mọi nỗ lực để duy trì, ổn định mức giảm tỷ lệ sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 , đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Kim Bảng tiếp tục triển khai đồng bộ tất cả các mô hình, đề án trên địa bàn huyện với các giải pháp cụ thể thiết thực trong đó: Tập trung chỉ đạo đội ngũ làm công tác Dân số-KHHGĐ đặc biệt là đội ngũ công tác viên Dân số-KHHGĐ thôn, tổ dân phố duy trì thường xuyên cung cấp các sản phẩm truyền thông đặc thù chuyên ngành, tư vấn trực tiếp, sinh hoạt nhóm nhỏ, sinh hoạt câu lạc bộ tới hộ gia đình, quan tâm tới các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên. Duy trì thường xuyên và tổ chức tốt truyền thông tư vấn CSSKSS/KHHGĐ gắn với cung cấp đầy đủ kịp thời các biện pháp tránh thai phi lâm sàng tới tận các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông qua hệ thống y tế thôn, tổ dân phố và cộng tác viên Dân số-KHHGĐ. Chỉ đạo Ban Dân số-KHHGĐ xã, thị trấn phối hợp với đội dịch vụ khoa CSSKSS huyện để thực hiện các dịch vụ KHHGĐ lâm sàng. Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng, các ban, ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cán bộ, nhân dân đối với việc thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2021.


Đài Kim Bảng