Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn diện 6 tháng đầu năm 2021.

Thông tin Kinh tế xã hội Kết quả phát triển kinh tế - Xã hội  
Kim Bảng nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội toàn diện 6 tháng đầu năm 2021.

           6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hơn, tác động mạnh hơn đến mọi mặt đời sống của người dân, song huyện Kim Bảng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục mọi khó khăn và đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

canh quan moi truong da co nhieu thay doi.jpg

Cảnh quan môi trường có nhiều thay đổi

            Kết quả 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: GRDP bình quân đầu người đạt 49,4 triệu đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,5% so vơi cùng kỳ; Giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 8.027tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ; Thu ngân sách nhà nươc trên địa bàn huyện quản lý đạt 660,299 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch tỉnh giao, đạt 84,4% kế hoạch huyện phấn đấu; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 2.196tỷ  đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Số lao động được giải quyết việc làm mới 1.632 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,6%; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 38 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,48%. Trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân đúng cơ cấu, thời vụ, năng suất đạt 67,4 tạ/ha, sản lượng lúa đạt 25.427 tấn; trồng cây màu đạt 302 ha. Thực hiện tốt một số mô hình, đề án có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi được duy trì ổn định. Huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, do đó trên địa bàn huyện không phát sinh dịch bệnh. Hiện tổng đàn bò toàn huyện đạt 5.550 con; tổng đàn lợn 62,500 con, tổng đàn dê 8.750 con; đàn trâu đạt 695 con. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 13.524 tấn. Ngoài ra huyện nhà còn triển khai đề án phát triển đàn Lợn nái tại các xã Văn Xá, Đồng Hóa, Lê Hồ, Hoàng Tây với tổng số hộ tham gia là 10 hộ; tiếp tục triển khai mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ cao “Sông trong ao". Không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Kim Bảng còn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 6 tháng đầu năm 2021 huyện đã tập trung nắm bắt tình hình, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covit-19. Tăng cường quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày 30/6/2021 thu thuế trong các cụm CN đạt 61,175 tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện, khu công nghiệp Đồng Văn 4 đã thu hút 5 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 737 tỷ đồng; lũy kế đến nay đã có 47 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 19.192,6 tỷ đồng, Qua đó góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp, TTCN trong toàn huyện. 6 tháng đầu năm 2021 tổng giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN  trên địa bàn huyện đạt 8.027 tỷ đồng, đạt 45,6% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục của huyện Kim Bảng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được giữ vững, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tạo được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tạo tiền đề quan trọng để huyện Kim Bảng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021.Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được huyện Kim Bảng vẫn còn bộc lộ 1 số tồn tại hạn chế đó là; Công tác triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI còn chậm; Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, xử lý vi phạm chưa kiến quyết, triệt để nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, giải tỏa hành lang ATGT, trật tự xây dựng; công tác VSMT một số xã chưa tốt; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế một số xã còn thấp; tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ , TNXH, xe chở quá khổ quá tải, không che chắn còn diễn ra ở một số địa phương...vv.

kim bang day manh phat trien kinh te toan dien.jpg

Huyện Kim Bảng tập trung phát triển kinh tế toàn diện

          Từ nay đến cuối năm Kim Bảng tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, gắn với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, phát triển ngành nghề nông thôn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 45,6 triệu đồng, cả năn đạt 95 triệu đồng. Giá  trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,5%/ năm; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 9.575 tỷ đồng;  Giải  quyết việc làm mới cho 1.768 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,34%. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp, giữ vững ổn định chính trị ở địa phương.


Đài Kim Bảng