Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng và hướng dẫn, giới thiệu người đứng ra ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm...

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng và hướng dẫn, giới thiệu người đứng ra ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

             Ngày 26/2/2021 UB MTTQ Việt Nam huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng và hướng dẫn, giới thiệu người đứng ra ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Ban thường trực Uy ban MTTQVN huyện thông báo phân bổ, cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo thông báo số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2021-2026 là 66 người, trong đó đại biểu của các cơ quan huyện là 39 đại biểu; đại biểu của các xã, thị trấn và doang nghiệp là 27 đại biểu. Về cơ cấu kết hợp Đại biểu nữ là 32 đại biểu, chiếm tỷ lệ 48,5%; Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi là 32 đại biểu, chiếm tỷ lệ 48,5%; Đại biểu người ngoài đảng 7 đại biểu,  chiếm tỷ lệ 10,1%; đại biểu HĐND tái cử là 12 đại biểu, chiếm tỷ lệ 35,3%.

hoi nghi phan bo co cau, thanh phan..nguoi tham gia ung cu hdnd huyen nhiem ky 2021-2026.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

          Cũng tại hội nghị đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Kim bảng cũng đã hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục để các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn giới thiệu ứng cử làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Về thời gian tiếp nhận hồ sơ, chậm nhất ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện về phòng Nội vụ huyện để thực hiện các bước tiếp theo theo luật định./.


Đài Kim Bảng