Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động  
Kim Bảng ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân.

           Ngày 8/5/2022, Bảo hiểm xã hội huyện Kim Bảng phối hợp với Bưu điện huyện Kim Bảng tổ chức Lễ ra quân  hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – truyền thông, vận động  người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

le ra quan huong ung thang van dong mua bao hiem xa hoi toan dan.jpg

​Lễ ra quân hưởng ứng tháng hành động triển khai BHXH toàn dân

           Với chủ đề “ Bảo hiểm xã hội – điểm tựa của bạn và gia đình", Lễ ra quân tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quyền và lợi ích khi tham gia; Nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; Đồng thời, việc tăng mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu từ ngày 1-1-2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng, những thiệt thòi khi lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần. Lễ ra quân nhằm thông tin truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp Luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp an sinh xã hội cho toàn thể nhân dân. Truyền thông, vận động trực tiếp  nhóm người lao động là nông dân và lao động khu vực phi  chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT….  Ngay sau lễ ra quân, 36 người là cán bộ BHXH huyện, cán bộ Bưu điện huyện đã chia làm các đội tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Kết quả đã có 30 người tham gia BHXH tự nguyện  và 150 người tham gia bảo hiểm y tế./.  


Đài Kim Bảng