Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tin tức - Sự kiện Chuyên mục bầu cử  
Kim Bảng sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

         Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 23/5 tới. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử, Những ngày này trên khắp các nẻo đường, tuyến phố của huyện Kim Bảng đâu đâu cũng rợp cờ hoa, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền hướng về ngày bầu cử.

Không khí chuẩn bị bầu cử ở KIm Bảng.jpg

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử

          Huyện Kim Bảng nằm ở phía Tây Bắc tình Hà Nam, có diện tích đất tự nhiên 17.539 ha, dân số127.834 người . Toàn huyện có 18 xã, thị trấn. Nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Kim Bảng được bầu 33 đại biểu HĐND cấp huyện, 459 đại biểu cấp xã. Toàn huyện có 8 đơn vị bầu cử cấp huyện, 110 đơn vị bầu cử cấp xã, với 112 khu vực bỏ phiếu. Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử huyện Kim Bảng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh về công tác bầu cử . Các tổ phụ trách bầu cử được thành lập và hoạt động theo đúng quy định; các bước, quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, đại biểu HĐND xã, thị trấn bảo đảm dân chủ, đúng luật định, đúng tiến độ thời gian quy định. Sau 3 lần hiệp thương huyện Kim Bảng đã chốt danh sách chính thức 57 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ cơ cấu kết hợp là nữ chiếm tỷ lệ 47,4%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 47,4%; đại biểu là người ngoài đảng chiếm 12,3% và đại biểu tái cử là 32,4%. Cấp xã chốt danh sách chính thức là 757 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, cơ cấu kết hợp đại biểu nữ là 46,7%; đaị biểu tái cử 51%; đại biểu tuổi trẻ 42,2%; đại biểu ngoài đảng 36,8%. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp của huyện Kim Bảng đều đảm bảo phát huy dân chủ, công tâm khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu, về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, đồng thời đảm bảo cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu cấp huyện, cấp xã được giới thiệu ở các đơn vị cơ quan, tổ chức hợp lý theo số lượng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  Tính đến  ngày 13/4/2021 tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn và những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu. Tính đến thời điểm này  huyện Kim Bảng có tổng số 98.060 cử tri, trong đó có 47.305 cử tri nam, 50.755 cử tri nữ. Số cử tri lần đầu đi bỏ phiếu là 7.064 cử tri; cử tri 90 tuổi trở lên là 759 người. Số cử tri tham gia bầu cử 2 cấp là 193 người; số cử tri bầu 3 cấp là 1.319 người; số cử tri bầu 4 cấp là 96.548 người. Số người đã được ghi tên vào danh sách cử tri hiện đang thực hiện cách ly y tế tại nhà để phòng dịch Covid-19 là 2.804 người; Số người đã được ghi tên vào danh sách cử tri nhưng đang thực hiện cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung là 98 người; số người từ nơi cách ly tập trung về địa phương là 14 người. Số người không được ghi tên vào danh sách cử tri là 1.155 người.

kim bang chuan bi cho cong tac bau cử -2.jpg

Kim Bảng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử

           Bên cạnh việc tổ chức các bước chuẩn bị bầu cử  theo luật định, Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử,  huyện Kim Bảng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như thông qua hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực quan bằng hệ thống Pano, băng zon, khẩu hiệu. Đài truyền thanh huyện đã tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về bầu cử, mở chuyên mục hỏi đáp về bầu cử liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị bầu cử. Trên thông tin điện tử của huyện cũng đã đăng tải các tin, bài liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử. Các tin bài, phóng sự đã nêu bật được sự thay đổi mạnh mẽ theo hướng dân chủ trong công tác chuẩn bị bầu cử, dân chủ trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử; nêu bật những điểm mới của cuộc bầu cử, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân trong huyện. Đồng thời, phản ánh rõ nét không khí phấn khởi, sự tin tưởng và ý thức trách nhiệm của cử tri và nhân dân trong quá trình chuẩn bị bầu cử, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2021. Về tuyên truyền cổ động trực quan cho bầu cử, huyện đã chỉ đạo nắp đặt 53 cụm Pa nô ngoài trời tấm lớn với tổng diện tích 1.121m2; 20 cụm pa nô di động 4 mặt với diện tích 160m2; 663 pa nô con tem treo cột điện, tường rào, 4 cụm pa nô điện tử màn hình Led 3 D ngoài trời chạy chữ và tranh cổ động với diện tích 310m2; 5 cồng chào, khẩu  hiệu chạy chữ điện tử; treo trên 16.000 lá cờ các loại. Tại các trụ sở cơ quan, trường học của huyện và 18 xã, thị trấn cũng đã căng treo pa nô, khẩu hiệu, tuyên truyền; các xã còn trang trí cờ hồng kỳ, cờ Tổ quốc tại các khu vực công cộng, nhà văn hóa, các điểm bầu cử, qua đó đã làm cho không khí hướng về ngày hội lớn càng thêm phấn khởi, vui tươi. Thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, cử tri huyện Kim Bảng hiện đã  nắm rõ về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đều háo hức hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ của mình là tự mình lựa chọn bầu ra những đại biểu có đủ đức, tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, huyện Kim Bảng tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện,cơ sở vật chất, có phương án phòng chống dịch Covid 19 cụ thể  trong quá trình tổ chức bầu cử. Đồng thời phát động mạnh phong trào vệ sinh môi trường, nhằm tạo cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa sáng xanh, sạch, đẹp với tinh thần luôn chủ động, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ngày bầu cử phải thực sự là ngày hội của toàn dân, tất cả cử tri trong huyện đều được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

​          Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hiện đường làng ngõ xóm huyện Kim bảng đâu đâu cùng rực rỡ cờ hoa, không khí vui tươi, phấn khởi, Nhân dân trong huyện náo nức hướng về ngày bầu cử. Tin tưởng rằng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Kim Bảng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, 100% cử tri trong toàn huyện sẽ thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân của mình góp phần vào sự thành công chung của cuộc Bầu cử.


Đài Kim Bảng