Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019.

Tin tức - Sự kiện Văn hóa - Xã hội  
Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019.

         Ngày 25-9-2019 UBND huyện Kim Bảng tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

hoi nghi so ket nhiem vu pt-kt-xh 9 thang dau nam 2019.jpg


        9 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,8% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 8000 tỷ đồng, bằng 77,2% kế hoạch, tăng 24,3% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 47 triệu USD, bằng 78,3% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đạt 2.547 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch, tăng 29,9% so với cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 63%; Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 588 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 4000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 2,58%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa giữ vững 91%. Công cuộc xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

        Quý IV năm 2019, huyện Kim Bảng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt kế hoạch của ban thường vụ huyện ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông theo kế hoạch, làm tốt công tác phòng chống lụt bão, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt. Đồng thời thực hiện quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.​


Đài Kim Bảng