Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018

Tin tức - Sự kiện Kinh tế - Chính trị  
Kim Bảng sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018
       Ngày 2-10-2018 UBND huyện Kim Bảng tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ quý IV /2018.
       Đ/c Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện dự, chủ trì hội nghị.
hoi nghi so ket phat trien kt-xh quy 3.jpg
      9 tháng đầu năm 2018 tình hình kinh tế xã hội của huyện Kim Bảng tiếp tục ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước tăng 4% so với cùng kỳ; ngành chăn nuôi tiếp tục ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm được duy trì; Sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất ước đạt trên 6.000 tỷ đồng, đạt 76,1% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 27,5 triệu USD; Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện quản lý đạt trên 478 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 2,78%. Kim Bảng cũng đã tập trung quyết liệt giải quyết tồn tại vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Phong trào xây dựng Nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai tích cực, hiệu quả; lựa chọn xã Thanh Sơn xây dựng NTM kiểu mẫu. Toàn huyện đã trồng được trên 93 km đường hoa và 51 m2 hoa. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, các chính sách an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng giữ vững.
      3 tháng cuối năm 2018 huyện Kim Bảng tiếp tục đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế, đẩy mạnh xúc tiến thương mại; tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án chuyển tiếp và dự án mới. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018.​
Đài Kim Bảng